ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1
2
3
4
5
6

Η
εταιρία "Ανάπτυξις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ" παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των μελετών και έργων περιβάλλοντος και διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του έργου της.

Με προτεραιότητα την εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ISO – EMAS), την αειφόρο ανάπτυξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την αγροτική ανάπτυξη και συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα, η εταιρία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των απαιτήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ο ΣΤΟΧΟΣ της "Ανάπτυξις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ" είναι η άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, με άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις στις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Με εφόδια την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών της, σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, η εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της "Ανάπτυξις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ" βασίζεται στην παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, με σκοπό την ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως λειτουργικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα, το επαγγελματικό κύρος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην αγορά.

Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και καλύπτουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.