2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017»
Προδημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
 
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
Η πρόσκληση αφορά τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» με ενισχύσεις που αγγίζουν το 90%.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας  θα διαρκέσει από 16 Μαΐου έως  18 Αυγούστου 2017.
 
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"- Δελτίο Τύπου

Παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του προγράμματος "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" έως Παρασκευή, 23.12.2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ: 26510-77657

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 - Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία - 50% Επιδότηση!

Προκηρύχτηκε η 2η Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 2.3 “Μεταποίηση & Εμπορία’’ με στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και των εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.

Περισσότερα...
 
Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Επενεδυτικών Προτάσεων στο Πλαίσιο της 3ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 αποφάσισε (αρ. αποφ. 20/8.4.2014) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» που έληγε την Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00.

 
3η προκύρηξη του Προγράμματος Leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Από 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11 Απριλίου 2014 θα είναι ανοιχτή η 3η προκήρυξη του προγράμματος «LEADER» του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ντόπιοι αλλά και κάτοικοι άλλων περιοχών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να επενδύσουν σε τουρισμό, εστίαση, μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών μπορούν να ενταχθούν στο Leader και να λάβουν επιδότηση έως και 60%. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών) όπως και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Περισσότερα...
 
Νέο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».


Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140.000.000 ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Περισσότερα...
 
Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων 65% Επιδότηση

Προκηρύχτηκε του Μέτρου 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής  Ανάπτυξης «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» υπό μορφή επιδότησης  κεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν εκτός αυτών της αλιείας, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης μεταποιήσεως, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης.

Περισσότερα...
 
Επιδοτήσεις έως 65% συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την υπαγωγή επενδύσεων στο Μέτρο.

Περισσότερα...
 
Προδημοσίευση Επιδοτήσεων 100 ΕΚ.€ για την Υποστηριξη Μεταποίησης Γεωργικών Προιόντων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 100 ΕΚ € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 123 Α
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»


Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL