Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον" συνεχίζεται μέχρι εξάντλησης των πόρων ανά περιφέρεια. Πλέον επιλέξιμες είναι κατοικίες __1που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ και μπορούν να υπαχθούν και μεμονωμένα διαμερίσματα χωρίς προυποθέσεις, αρκεί η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις να είναι το 30 % του κτήριου αναφοράς.

Δείτε περισσότερα