Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων που οφείλονται στην ενεργειακή εξάρτηση, αξιοποιώντας τον ήλιο που αποτελεί αέναη πηγή ενέργειας – προσιτή σε όλους.

Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010 (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), επιφέρει σημαντικές αλλαγές που αφορούν στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε συνδυασμό με προηγούμενους νόμους και ρυθμίσεις, διαμορφώνεται πλέον μια νέα εικόνα επενδυτικού τοπίου.

Δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο παραγωγός να κάνει απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησε και να έχει ένα πολύ αξιόλογο κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχει στο δίκτυο.


Γιατί να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά;

Γιατί είναι η πιο καθαρή ενεργειακή τεχνολογία, γιατί βοηθάτε το περιβάλλον, το ηλεκτρικό δίκτυο, την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας, την τοπική ανάπτυξη και γιατί συμφέρει πλέον οικονομικά ως μια απόλυτα βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση. Οι τιμές πώλησης για την παραγόμενη ενέργεια, ανάλογα με τη δυναμικότητα της επένδυσης, μπορούν να διαμορφωθούν ακόμα και στα €0,55/kWh, τιμή εγγυημένη για διάστημα έως και 25 έτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές πώλησης της ηλιακής κιλοβατώρας καθορίζονται ως εξής:

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλή και εγγυημένη απόδοση
 • Υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
 • Μηδενική ρύπανση & βελτίωση του οικολογικού προφίλ της επιχείρησης
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Ελάχιστη συντήρηση
 • Δυνατότητα επέκτασης

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ενεργειακή απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος, πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι η επιλογή κατάλληλου προσανατολισμού και κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο:

Πόση ενέργεια παράγει ένα φωτοβολταϊκό;

Η παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα παράγει το σύστημά σας σε ετήσια βάση.

Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/KWp ανά έτος). Η ενεργειακή απόδοση εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και την ηλιοφάνεια της περιοχής στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση, τον προσανατολισμό και την κλίση του φωτοβολταϊκού συστήματος (όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα), αλλά και από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών πλαισίων που θα εφαρμοστεί.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 100kW από αγρότες

Σύμφωνα με τον ν.3851/2010 προβλέπεται η υποβολή και εξέταση αιτημάτων από επαγγελματίες αγρότες που αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά και γενικότερα σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για ηλεκτροπαραγωγή (ανεμογεννήτριες, βιομάζα κ.λπ.) ισχύος μέχρι 100kW, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.

Το επιπλέον κίνητρο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι αιτήσεις αυτές έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις αιτήσεις που καταθέτονται από μη επαγγελματίες αγρότες. Επίσης αποτελεί μια σημαντική πηγή εσόδων για τον παραγωγό, αυξάνοντας το εισόδημά του, βελτιώνοντας το βιοτικό του επίπεδο, αλλά και τη γενικότερη βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Η τιμή πώλησης της ηλιακής κιλοβατώρας σε αυτή την περίπτωση είναι €0,45/kWh.


Η Εταιρία μας προσφέρει:

 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του επενδυτικού σας έργου
 • Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή εξασφάλιση ειδικής περιβαλλοντικής εξαίρεσης όπου απαιτείται
 • Άμεση διεκπεραίωση των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του επενδυτικού έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις που εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργία της επένδυσή σας
 • Άμεση πληροφόρηση για όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες για την επιχείρησή σας