1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Η πρόσκληση αφορά τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» με ενισχύσεις που αγγίζουν το 90%.


Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας  θα διαρκέσει από 16 Μαΐου έως  18 Αυγούστου 2017.

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμμα Αλιείας 2007-2013

Μέτρο 2.3: Μεταποίηση και Εμπορία του Άξονα Προτεραιότητας 2

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 605 Β/5-3-2012 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση & Εμπορία" του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΑλιείας 2007-2013

.alieia


Πεδίο Εφαρμογής


Δράση  1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποιησης
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση  2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Περισσότερα...
 

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»

Στόχος της δράσης

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο:
• την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
• την αειφόρο ανάπτυξη
• την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα.viologikh_gewrgia

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση «Βιολογική γεωργία» εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία σε όλη τη χώρα. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών καθώς και το ύψος ενισχύσεων ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος, αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

α. επαγγελματίες αγρότες
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
Περισσότερα...
 

Μέτρο 123 A: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων 2011

 

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των επιδοτούμενων επιχείρησεων, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και η δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά για τα παραγόμενα προϊόντα.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις  που δύνανται να χρηματοδοτηθούν, αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης  μονάδων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς:   

Α) Ζωικής παραγωγής:

 • Τομέας κρέατος
 • Τομέας γάλακτος
 • Τομέας αυγών, πουλερικών, κουνελιών
 • Διάφορα (π.χ. μέλι)
 • Τομέας ζωοτροφών

Β) Φυτικής παραγωγής:

 • Τομέας φυτών μεγάλης καλλιέργειας (δημητριακά - ρύζι)
 • Τομέας ελαιούχων προϊόντων
 • Τομέας οίνου
 • Τομέας οπωροκηπευτικών
 • Τομέας ανθέων
 • Τομέας φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών
 • Τομέας σπόρων & πολλαπλασιαστικού υλικο
Περισσότερα...
 

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2011


Ημερομηνία Υποβολής:
01/02/2011 - μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια

Δημόσια Δαπάνη: €396.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: έως €15.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: έως 30%

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας και η προώθηση μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής που οδηγεί σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά εντάσσονται σε 2 κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL