Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ», το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013", αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων κατασκευής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτήρια, εντός του ιστού των πόλεων της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του Προγράμματος

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αποσκοπεί στην επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:green_roofs_2

 • στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτήρια του δημοσίου, κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο,
 • στη Βελτίωση των Θερμικών, Οπτικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών στα δημόσια κτήρια,
 • στη Βελτίωση του Μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο της παρέμβασης,
 • στη Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,
 • στην Επιβράδυνση και τελικά στην Αναστροφή της Αστικής Κλιματικής Μεταβολής
Περισσότερα...
 

Πράσινος Τουρισμός 2010 - 11

Δημόσια Δαπάνη: € 30.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: € 15.000 – 400.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: 40 - 45 %

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τουριστικά καταλύματα με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01-01-2008, που υπάγονται στους κωδικούς ΚΑΔ 2008:

 • 55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) -  Ξενοδοχεία & παρόμοια καταλύματα.
 • 55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) – Καταλύματα διακοπών & άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
 • 55.30.11 – Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Περισσότερα...
 

Πράσινη Επιχείρηση 2010

Ημέρες Υποβολής: 25/5/2010 – 18/6/2010

Δημόσια Δαπάνη: € 30.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: € 30.000 – 200.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: 35 – 45 %

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

Περισσότερα...
 

Πράσινες Υποδομές 2010

Ημέρες Υποβολής: 25/5/2010 – 18/6/2010

Δημόσια Δαπάνη: € 30.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: € 300.000 – 2.500.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: 30 – 45 %

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008:

 • 37: Επεξεργασία λυμάτων
 • 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
 • 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Περισσότερα...
 

Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου:

 • να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης.
 • να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης.
 • να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτει η απαίτηση για πιστοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης.
 • να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Πράξης) ανέρχεται σε € 80.000.000,00. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται σε €40.000.000,00 (50%) Δημόσια Δαπάνη και σε €40.000.000,00 (50%) Ιδιωτική Συμμετοχή. Πιο αναλυτικά προβλέπεται προϋπολογισμός €30.000 – €150.000 για έργα στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και €30.000 – €80.000 για έργα στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL