Η Εταιρία μας

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, κύριο αντικείμενο της εν λόγω εταιρίας είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Η εταιρία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" αποτελείται από έμπειρους και ικανούς οικονομολόγους, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Η εταιρία έχοντας πλήθος εξωτερικών συνεργατών, επιστήμονες υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εξειδίκευσης (μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α.) προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα στα οποία πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να εγκριθούν.

Στόχος της εταιρίας "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Όραμα της εταιρίας "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" είναι η αειφόρος ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια.

Μέσω της "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" προσφέρεται η δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις, μέσων εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών έργων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες (Δραστηριότητες Επιχείρησης):

  • Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου – Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Επίβλεψη – Διαχείριση Έργων
  • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις οικονομικές επιστήμες
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.
  • Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης (Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες)
  • Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
  • Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με διαδίκτυο – υπολογιστές
  • Δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών (holding companies)