Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΗλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Εκσυγχρονίστε την επιχείρηση σας μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή…

Λάβετε μέρος στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αποκτώντας παράλληλα και την ψηφιακή υπογραφή της επιχείρησης σας…

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πρωτοπορεί ξανά προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία.


Επίσης αναλαμβάνει την πλήρη καθοδήγηση για την έκδοση της ψηφιακής υπογραφής της επιχείρησης σας, η οποία είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου.

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή, αναλαμβάνοντας πλήρως την προετοιμασία της επιχείρησης σας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, όσον αφορά την αποκωδικοποίηση των απαιτήσεων του διαγωνισμού, την προετοιμασία των προ απαιτούμενων εγγράφων, τη δημιουργία λίστας συμμόρφωσης και την τελική υποβολή της.

Μέσω της "Ανάπτυξις" υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν ενημέρωσης σε καθημερινή βάση για κάθε νέα επενδυτική – αναπτυξιακή ευκαιρία, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.