Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΑναδιαρθρώσεις Δανείων - Κόκκινα Δάνεια

Αναδιαρθρώσεις Δανείων - Κόκκινα Δάνεια

Η αρνητική οικονομική συγκυρία, η πτώση των πωλήσεων, η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, η έλλειψη άμεσης ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης σε νέες χρηματοδοτήσεις δημιουργούν συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει οφειλές προς Τράπεζες και Δημόσιο οι οποίες τη συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν κανονικά.

Σκοπός

Σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η αναδιάρθρωση της συνολικής οφειλής της επιχείρησης, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα, την αλλαγή των όρων των σημερινών δανειακών συμβάσεων, έτσι ώστε η επιχείρηση μέσω της εξοικονόμησης των χρεωστικών τόκων και των λοιπών παρελκόμενων τραπεζικών εξόδων, να ανασάνει χρηματοοικονομικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και διαδικασιών (έμμεση χρηματοδότηση).

Η ZKP CONSULTANTS σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, με αποδεδειγμένη επιτυχή διαχείριση κόκκινων δανείων τα τελευταία χρόνια, μέσω διμερών συμφωνιών, οφειλέτη και Τραπεζών, προσφέρουν τα εξής:

• ΔΩΡΕΑΝ πρώτη ενημέρωση σχετική με διαδικασίες ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή σε διαφορετική περίπτωση, ενημέρωση του οφειλέτη της δυνατότητας ρύθμισης της οφειλής του μέσω διμερούς συμφωνίας.
•    Ειδικό τιμολόγιο χρέωσης  σημαντικά χαμηλότερο από τα τρέχοντα της αγοράς.

Μεθοδολογία αφορούσα Τραπεζικά δάνεια

•    Αρχική συνάντηση του ενδιαφερομένου στο χώρο του και ενημέρωση του σχετικά.

Σε δεύτερη φάση και εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο:

•    Ανάλυση όρων συνεργασίας με τον ενδιαφερόμενο.
•    Ανάθεση του έργου στην ομάδα συμβούλων.
•    Εκπόνηση συνοπτικού επιχειρηματικού σχεδίου, εστιασμένο στις απαιτήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων.
•    Πρωταρχική σύνταξη αιτήματος.
•    Συνάντηση με τη διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό την οριστικοποίηση του αιτήματος και τις εναλλακτικές λύσεις.
•    Διαπραγμάτευση με τα στελέχη της Τράπεζας
•    Σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης ανάλυση επιπτώσεων πιθανής αντιπρότασης.
•    Επαναδιαπραγμάτευση του αιτήματος.
•    Τελική απόφαση και υπογραφή νέων συμβάσεων.

Χρόνος

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, την ανάλυση των προβλέψεων και τη συγγραφή του αιτήματος, κυμαίνεται αναλόγως μεγέθους επιχείρησης και ύψους οφειλής από 2 έως 4 εργάσιμες εβδομάδες, από τη στιγμή που οι σύμβουλοι θα έχουν στη διάθεση τους το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από πλευράς επιχείρησης.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τις διαπραγματεύσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί λόγω πλήθους εξωτερικών παραγόντων.

Παραμένουμε  στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.