Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΝέα Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014 -2020)

Νέα Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014 -2020)

1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ
     ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 5.000 ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ
     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%
     ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΛΠ.

2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
     ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 55.000 ΕΩΣ 400.000 ΕΥΡΏ
     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%
     ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΛΠ.

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 18 ΜΗΝΕΣ

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
    ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 50.000 ΕΩΣ 400.000 ΕΥΡΩ
    ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ : 50%

    ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

4.    ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ