Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΕνίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II

 

 

H ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με βασικό μοχλό τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην περιφέρεια Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000 €. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται από 55% έως 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Ιουλίου  με

καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 10 Οκτωμβρίου και ώρα 15:00.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος
  • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση
  • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
  • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net
Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis