"Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές"


Παράταση υποβολών για το πρόγραμμα "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές" έως την 22/11/2010, για έργα με προϋπολογισμό έως 200.000 €, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης έως 50%.