Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΕπενδυτικός Νόμος - Επιχειρηματικότητα των Νέων

Επενδυτικός Νόμος - Επιχειρηματικότητα των Νέων


Η εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα , επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της επιχειρηματικότητας των νέων έχουν τη δυνατότητα ένταξης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού και σε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην ενισχύονται οι ίδιες δαπάνες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζομένους και ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ) και πολύ μικρές (με λιγότερους από 10 εργαζομένους και ετήσιο τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι είτε ατομικές, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων είναι έως 40 ετών, είτε επιχειρήσεις όπου πάνω από το 50% των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο είναι ηλικίας έως 40 ετών και κατέχουν τη θέση προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  - τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς
  - αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, διοικητική υποστήριξη και παροχή συμβουλών
  - μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής
  - χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών
  - ενέργεια, ύδρευση, θέρμανση, δημοτικά τέλη κ.ά.
  - αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων (μόνο για τα νησιά του Αιγαίου)
  - εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
  - μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλιση


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού για την τρέχουσα χρονιά ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης φτάνουν έως 40% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατα τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και έως 30% κατα τα δύο επόμενα.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας των νέων θα υποβληθούν από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.