Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Προκαταβολή από το νέο ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της προκαταβολής ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Περισσότερα...

Τον Ιανουάριο ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος!

Τον Ιανουάριο θα κατατεθεί προς διαβούλευση και ψήφιση ο νέος αναπτυξιακός νόμος και παράλληλα το ΕΒΕΑ θα μετατραπεί σε αναπτυξιακό ταμείο και λειτουργεί ως δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το έτος 2015.

Περισσότερα...

Προαναγγελία Παράτασης Υλοποίησης για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2017 σε όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 και έχουν ολοκληρώσει ή εντός του επόμενου εξαμήνου θα κάνουν αίτημα για ολοκλήρωση του 50% του έργου, δίνει το υπουργείο Οικονομίας όπως προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης.

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα "Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης"

Ανακοινώθηκε σήμερα το κείμενο πρότασης βάσει του οποίου θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα 2 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης" και θα αφορά συνολικά 12.700 ωφελούμενους.

Περισσότερα...

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος ” Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα!

Συνοπτικά τα εξής προγράμματα που αναμένεται να προδημοσιευθούν μέσα στον Σεπτέμβριο είναι:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
Για ανέργους, με προϋπολογισμό έως 50.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»(ΟΑΕΔ):
Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 15.000 €.

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»:
Για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό έως 300.000 € και ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
Για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με προϋπολογισμό έως 25.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Εκσυγχρονίστε την επιχείρηση σας μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή…

Λάβετε μέρος στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αποκτώντας παράλληλα και την ψηφιακή υπογραφή της επιχείρησης σας…

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πρωτοπορεί ξανά προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία.

Περισσότερα...