Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος ” Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα!

Συνοπτικά τα εξής προγράμματα που αναμένεται να προδημοσιευθούν μέσα στον Σεπτέμβριο είναι:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
Για ανέργους, με προϋπολογισμό έως 50.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»(ΟΑΕΔ):
Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 15.000 €.

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»:
Για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό έως 300.000 € και ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
Για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με προϋπολογισμό έως 25.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Εκσυγχρονίστε την επιχείρηση σας μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή…

Λάβετε μέρος στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αποκτώντας παράλληλα και την ψηφιακή υπογραφή της επιχείρησης σας…

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πρωτοπορεί ξανά προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία.

Περισσότερα...

Τροποποίηση όρων παράτασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων "

Τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την λήψη της παράτασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έγγραφα:

Παράταση στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων "

Παράταση στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών".

Μόλις ανακοινώθηκε παράταση (υπό όρους) για το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών".

Σύμφωνα με την σημερινή υπουργική απόφαση η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά την 31/12/2015.

Θα πρέπει ωστόσο μέχρι 30/6/2015 να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης, διαφορετικά το έργο θα απεντάσσεται.

Για να δείτε το επίσημο έγγραφο πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60%

Οι επενδύσεις οι οποίες θα επιχορηγηθούν, πρέπει να είναι στις εξής περιοχές:

Π.Ε. Ιωαννίνων:

    Δήμος Ιωαννιτών [πρώην Δήμοι Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος), Κοινότητα Νήσου και Τ.Δ. Μαρμάρων (μόνο η περιοχή Άνω Μαρμάρων)]

    Δήμος Κόνιτσας [πρώην Δήμοι Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων, Κοινότητα Αετομηλίτσας, Κοινότητα Φούρκας]

Περισσότερα...

Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους από το Νεο ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.  Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Τα πλήρη κείμενα των προδημοσίευσεων μπορείτε να τα δείτε στα αρχεία που έχουν αναρτηθεί παρακάτω:

100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 18-64 ΕΤΩΝ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

  • Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
  • Τουριστικές επιχειρήσεις


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

10.000- 40.000 ΕΥΡΩ

Περισσότερα...