Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Επενεδυτικών Προτάσεων στο Πλαίσιο της 3ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER».

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 αποφάσισε (αρ. αποφ. 20/8.4.2014) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» που έληγε την Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00.

Nέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα

Αναμένεται επιχειρησιακό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα.
   
Έμφαση σε εννέα τομείς της οικονομίας που μπορούν να αποδώσουν άμεσα, θα δώσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» του νέου ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ύψους 3,8 δις ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης.
Μιλώντας σε ημερίδα διαβούλευσης για την «Επανεκκίνηση» ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που μάλιστα θα «σπάει» μια παράδοση δεκαετιών, που έδινε έμφαση στα τεχνικά έργα, καθώς οι πόροι θα προσανατολιστούν στους ακόλουθους εννέα τομείς της οικονομίας:

Περισσότερα...

3η προκύρηξη του Προγράμματος Leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Από 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11 Απριλίου 2014 θα είναι ανοιχτή η 3η προκήρυξη του προγράμματος «LEADER» του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ντόπιοι αλλά και κάτοικοι άλλων περιοχών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να επενδύσουν σε τουρισμό, εστίαση, μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών μπορούν να ενταχθούν στο Leader και να λάβουν επιδότηση έως και 60%. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών) όπως και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Περισσότερα...

Νέο Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 112 συνολικού προϋπολογισμού 140.000.000 ευρώ για νέους αγρότες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ

Παράταση προθεσμίας για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» και ειδική ρύθμιση για την Κεφαλονιά.

Περισσότερα...

Νέο Πρόγραμμα για Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων - 65% Επιδότηση

Προκηρύχτηκε του Μέτρου 123 Α του Προγράμματος ΑγροτικήςΑνάπτυξης «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» υπό μορφή επιδότησηςκεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από

Περισσότερα...

Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων...

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A΄250),παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8).

Περισσότερα...

Προδημοσίευση Επιδοτήσεων 100 ΕΚ.€ για την Υποστηριξη Μεταποίησης Γεωργικών Προιόντων

Προδημοσίευση επιδοτησεων 100 εκ € για την υποστηριξη της μεταποιησης γεωργικων προϊοντων στο Μετρο 123 Α του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης «Αλεξανδρος Μπαλτατζης»

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" (ΠΕΠ)

Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Β' Δράσης ΕΣΠΑ

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Περισσότερα...