Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα για Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων - 65% Επιδότηση

Προκηρύχτηκε του Μέτρου 123 Α του Προγράμματος ΑγροτικήςΑνάπτυξης «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» υπό μορφή επιδότησηςκεφαλαίου και αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από

Περισσότερα...

Δυνατότητα Χορήγησης προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων...

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 158/2013 (A΄250),παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8).

Περισσότερα...

Προδημοσίευση Επιδοτήσεων 100 ΕΚ.€ για την Υποστηριξη Μεταποίησης Γεωργικών Προιόντων

Προδημοσίευση επιδοτησεων 100 εκ € για την υποστηριξη της μεταποιησης γεωργικων προϊοντων στο Μετρο 123 Α του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης «Αλεξανδρος Μπαλτατζης»

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ" (ΠΕΠ)

Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Β' Δράσης ΕΣΠΑ

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Περισσότερα...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)" έως τις 21/10/2013

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013''. Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00.

Περισσότερα...

Ερχονται τα ψηφιακά κουπόνια μέχρι και 10.000 ευρώ

Έρχονται τα ψηφιακά κουπόνια (vouchers) μέχρι και 10.000 ευρώ για Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις. Θα αξιοποιηθούν για υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, εφαρμογές και εκπαίδευση για ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Ενισχύσεις έως και  55 %

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Περισσότερα...

Παράταση Υποβολής και Τροποποίηση του "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013"

Περισσότερα...