Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)" έως τις 21/10/2013

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013''. Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00.

Περισσότερα...

Ερχονται τα ψηφιακά κουπόνια μέχρι και 10.000 ευρώ

Έρχονται τα ψηφιακά κουπόνια (vouchers) μέχρι και 10.000 ευρώ για Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις. Θα αξιοποιηθούν για υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, εφαρμογές και εκπαίδευση για ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης του Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Ενισχύσεις έως και  55 %

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Περισσότερα...

Παράταση Υποβολής και Τροποποίηση του "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013"

Περισσότερα...

Νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 311 αποσκοπεί

Περισσότερα...

Nέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 313 αποσκοπεί στην

Περισσότερα...

Αποτελέσματα εναλλακτικού Τουρισμού (100% Επιτυχία Για Την Εταιρεία Ανάπτυξις)

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός.

Περισσότερα...

Εντάσσονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο πρόγραμμα ΜΜΕ των ΠΕΠ

Εντάσσονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο πρόγραμμα ΜΜΕ των ΠΕΠ

Περισσότερα...