Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 311 αποσκοπεί

Περισσότερα...

Nέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 313 αποσκοπεί στην

Περισσότερα...

Αποτελέσματα εναλλακτικού Τουρισμού (100% Επιτυχία Για Την Εταιρεία Ανάπτυξις)

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός.

Περισσότερα...

Εντάσσονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο πρόγραμμα ΜΜΕ των ΠΕΠ

Εντάσσονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο πρόγραμμα ΜΜΕ των ΠΕΠ

Περισσότερα...

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ"

Εκδόθηκε σήμερα 14/01/2013 ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠ

Περισσότερα...

Eπίσημη Προδημοσίευση για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,Μεταποίησης,Τουρισμού,Εμπορίου,Παροχής Υπηρεσιών(60% Επιχορήγηση).

Σύμφωνα με την επίσημη προδημοσίευση του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αφορά τη δράση του ΠΕΠ 2012 - πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός), ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 500.000.000€ και σκοπό έχει να ενισχύσει, με ποσοστό έως 60% τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς .

Περισσότερα...

Επενδυτικός Νόμος 3908/11 - Ενίσχυση 3,7 δις Ευρώ για το Έτος 2012

Επενδυτικός Νόμος 3908/11 - Ενίσχυση 3,7 δις Ευρώ για το Έτος 2012

Ενίσχυση 3,7 δις Ευρώ θα διανέμει για το 2012 ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11 σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012  Από το συνολικό αυτό ποσό το 1 δις Ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2.700.000.000€ με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Περισσότερα...

Δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ.ευρώ.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 

Περισσότερα...