Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Ψήφιση κατ' άρθρο των τροποποιήσεων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

Ψήφιση κατ' άρθρο των τροποποιήσεων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

Σύμφωνα με την διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την "Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή- και άλλες διατάξεις", και ήδη ψηφίστηκε κατ’ άρθρο από την Βουλή, προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές του Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/2011:

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών

Θα επαναπροκηρυχθεί και μάλιστα σύντομα το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης.

Περισσότερα...

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσίων


Αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών.

Περισσότερα...

Αναμένεται η προκύρηξη δράσης σχετικά με την Ψηφιακή Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων


Μία ακόμη δράση στα πλαίσια του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ, αναμένεται να προκηρυχτεί το προσεχές διάστημα το οποίο αφορά την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Περισσότερα...

Νέο πρόγραμμα σε διαβούλευση: Digital Value


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την νέα δράσης των Ψηφιακών Ενισχύσεων Digital Value “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας” που στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Περισσότερα...

Οδηγός 22 επιδοτήσεων

 

Η κυβέρνηση «τρέχει» να προωθήσει πριν το τέλος Μαρτίου και τις εκλογές στην αγορά 4 νέα προγράμματα αξίας 1,3 δισ. ευρώ που θα περιλαμβάνουν τις «κλασικές» επιδοτήσεις, αλλά και δάνεια ακόμη και για κεφάλαια κίνησης και εγγυήσεις προς νυν και υποψήφιους επιχειρηματίες. Τα κονδύλια προέρχονται από το ΕΣΠΑ.


Περισσότερα...

Παράταση Προγράμματος: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών"


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο  Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  και των ΠΕΠ  των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 24:00 (24:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...

Εναλλακτικός Τουρισμός - Παράταση

Παράταση έως 15 Φεβρουαρίου στις ηλεκτρονικές υποβολές της δράσης "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Περισσότερα...

Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης


Στις 30/01/12 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειας και Δικτύωσης» - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, το οποίο αφορά σχήματα συνέργειας - δικτύωσης που λειτουργούν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την έναρξη του νέου προγράμματος με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών". Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...