Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Οδηγός 22 επιδοτήσεων

 

Η κυβέρνηση «τρέχει» να προωθήσει πριν το τέλος Μαρτίου και τις εκλογές στην αγορά 4 νέα προγράμματα αξίας 1,3 δισ. ευρώ που θα περιλαμβάνουν τις «κλασικές» επιδοτήσεις, αλλά και δάνεια ακόμη και για κεφάλαια κίνησης και εγγυήσεις προς νυν και υποψήφιους επιχειρηματίες. Τα κονδύλια προέρχονται από το ΕΣΠΑ.


Περισσότερα...

Παράταση Προγράμματος: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών"


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο  Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  και των ΠΕΠ  των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 24:00 (24:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...

Εναλλακτικός Τουρισμός - Παράταση

Παράταση έως 15 Φεβρουαρίου στις ηλεκτρονικές υποβολές της δράσης "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Περισσότερα...

Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης


Στις 30/01/12 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειας και Δικτύωσης» - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, το οποίο αφορά σχήματα συνέργειας - δικτύωσης που λειτουργούν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την έναρξη του νέου προγράμματος με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών". Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...

Digi-mobile


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την έναρξη της νέας δράσης των Ψηφιακών Ενισχύσεων «digi-mobile» που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες. Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια της Ηπείρου ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης υποβολής η 16 Ιανουαρίου 2012, Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περισσότερα...

Παράταση: Digi-mobile


Μετατίθεται η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές – ταμπλέτες (digi-mobile)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που υλοποιείται από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προτάσεων ορίζεται η  Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00, για την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Περισσότερα...

Παράταση στον "Εναλλακτικό Τουρισμό"

Παράταση έως τις 30/12/2011 παίρνει η υποβολή των ηλεκτρονικών προτάσεων στα πλαίσια της δράσης Εναλλακτικός Τουρισμός.

Περισσότερα...

Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος στον "Εναλλακτικό Τουρισμό"

Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αναστέλλεται προσωρινά λόγω επικείμενης τροποποίησης του οδηγού. Τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί ο τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.

Περισσότερα...

Εναλλακτικός Τουρισμός (Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος)

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Περισσότερα...