Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


"Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές"


Παράταση υποβολών για το πρόγραμμα "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές" έως την 22/11/2010, για έργα με προϋπολογισμό έως 200.000 €, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης έως 50%.

Παράταση του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Παράταση υποβολών για το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" έως την 20/12/2010, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης έως 50% για έργα με προϋπολογισμό έως 800.000 €. Νέα Παράταση του προγράμματος

Παράταση Μέτρων 311, 312, 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ

Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα Μέτρα 311 - Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες, 312 - Δημιουργία και Ανάπτυξη ΠΜΕ και 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 έως την 1/11/2010.