Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Παράταση στη Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Παράταση, παίρνει η δράση Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Για τις προσκλήσεις Α' και Β' ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, η 16/5/2011 και για την πρόσκληση Γ' η 18/4/2011. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Παράταση Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

H εταιρεία «Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ», σας ενημερώνει σχετικά με την παράταση, την οποία παίρνει η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την ένταξη στα κίνητρα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (3908/2011), μέχρι τέλη Μαΐου, από τον Απρίλιο που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα


Η "Ανάπτυξις" ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ σας ενημερώνει ότι, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, για έργα έως 250.000€ και ποσοστό επιχορήγησης έως 50% υπο προϋποθέσεις.

Περισσότερα...