Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (update)

Την 24η Δεκεμβρίου 2010 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση επί του Νέου Σχεδίου για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Περισσότερα...

Προκήρυξη της δράσης Digi-Retail


Η εταιρία Ανάπτυξις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σας ενημερώνει ότι στις 19/11/10 προκηρύχθηκε η δράση Digi Retail, για έργα έως 500.000 € και ποσοστό επιχορήγησης έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 15/2/2011.

Περισσότερα...

Προκήρυξη της δράσης Digi-Content


Η εταιρία Ανάπτυξις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σας ενημερώνει ότι στις 19/11/10 προκηρύχθηκε η δράση Digi Content, για έργα έως 400.000 € ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με ποσοστό επιχορήγησης 50% και καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 14/1/2011.

Περισσότερα...