Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Παράταση Μέτρων 311, 312, 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ

Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα Μέτρα 311 - Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες, 312 - Δημιουργία και Ανάπτυξη ΠΜΕ και 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 έως την 1/11/2010.