Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Ανακοινώθηκαν δύο νέα προγράμματα "Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης"

Ανακοινώθηκε σήμερα το κείμενο πρότασης βάσει του οποίου θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα 2 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης" και θα αφορά συνολικά 12.700 ωφελούμενους.

Περισσότερα...

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...