Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος ” Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα!

Συνοπτικά τα εξής προγράμματα που αναμένεται να προδημοσιευθούν μέσα στον Σεπτέμβριο είναι:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
Για ανέργους, με προϋπολογισμό έως 50.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»(ΟΑΕΔ):
Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 15.000 €.

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»:
Για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό έως 300.000 € και ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
Για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με προϋπολογισμό έως 25.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Περισσότερα...