Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 18-64 ΕΤΩΝ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

  • Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
  • Τουριστικές επιχειρήσεις


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

10.000- 40.000 ΕΥΡΩ

Περισσότερα...

Παρατάσεις για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η προθεσμία των  έξι (6) μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11. Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-2015.

Η σχετική ρύθμιση προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Νέων Γεωργών (100% Για Την Εταιρεία Ανάπτυξις)

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης Νέων Γεωργών Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περισσότερα...