Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Ανακοινώθηκαν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα!

Συνοπτικά τα εξής προγράμματα που αναμένεται να προδημοσιευθούν μέσα στον Σεπτέμβριο είναι:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
Για ανέργους, με προϋπολογισμό έως 50.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»(ΟΑΕΔ):
Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 15.000 €.

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»:
Για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό έως 300.000 € και ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
Για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με προϋπολογισμό έως 25.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Εκσυγχρονίστε την επιχείρηση σας μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή…

Λάβετε μέρος στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αποκτώντας παράλληλα και την ψηφιακή υπογραφή της επιχείρησης σας…

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πρωτοπορεί ξανά προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία.

Περισσότερα...

Τροποποίηση όρων παράτασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων "

Τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την λήψη της παράτασης στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων"

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έγγραφα: