Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Επενεδυτικών Προτάσεων στο Πλαίσιο της 3ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER».

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 αποφάσισε (αρ. αποφ. 20/8.4.2014) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» που έληγε την Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00.

Nέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα

Αναμένεται επιχειρησιακό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα.
   
Έμφαση σε εννέα τομείς της οικονομίας που μπορούν να αποδώσουν άμεσα, θα δώσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» του νέου ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ύψους 3,8 δις ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης.
Μιλώντας σε ημερίδα διαβούλευσης για την «Επανεκκίνηση» ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που μάλιστα θα «σπάει» μια παράδοση δεκαετιών, που έδινε έμφαση στα τεχνικά έργα, καθώς οι πόροι θα προσανατολιστούν στους ακόλουθους εννέα τομείς της οικονομίας:

Περισσότερα...

3η προκύρηξη του Προγράμματος Leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Από 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11 Απριλίου 2014 θα είναι ανοιχτή η 3η προκήρυξη του προγράμματος «LEADER» του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ντόπιοι αλλά και κάτοικοι άλλων περιοχών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να επενδύσουν σε τουρισμό, εστίαση, μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών μπορούν να ενταχθούν στο Leader και να λάβουν επιδότηση έως και 60%. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών) όπως και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Περισσότερα...