Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Προδημοσίευση 2 δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους από το Νεο ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκαν οι προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τις δράσεις "Επιχειρούμε δυναμικά" που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και "Επιχειρηματική Ευκαιρία" που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια ανέργων.  Οι δράσεις θα προκηρυχθούν στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Τα πλήρη κείμενα των προδημοσίευσεων μπορείτε να τα δείτε στα αρχεία που έχουν αναρτηθεί παρακάτω:

100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 18-64 ΕΤΩΝ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

  • Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
  • Τουριστικές επιχειρήσεις


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

10.000- 40.000 ΕΥΡΩ

Περισσότερα...

Παρατάσεις για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η προθεσμία των  έξι (6) μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11. Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-2015.

Η σχετική ρύθμιση προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας.

Περισσότερα...