Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος ” Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ανακοινώθηκαν 4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα!

Συνοπτικά τα εξής προγράμματα που αναμένεται να προδημοσιευθούν μέσα στον Σεπτέμβριο είναι:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
Για ανέργους, με προϋπολογισμό έως 50.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»(ΟΑΕΔ):
Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, με ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 15.000 €.

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»:
Για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό έως 300.000 € και ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:
Για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με προϋπολογισμό έως 25.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Εκσυγχρονίστε την επιχείρηση σας μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή…

Λάβετε μέρος στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αποκτώντας παράλληλα και την ψηφιακή υπογραφή της επιχείρησης σας…

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πρωτοπορεί ξανά προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία.

Περισσότερα...