Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Προκήρυξη νέου προγράμματος του Αναπτυξιακού νόμου

Προκήρυξη νέου καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και νέα παράταση στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

 

https://www.ependyseis.gr/news/anakoinosi_prokirixis_170519.pdf

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2

Μέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (#CLLD#LEADER)» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 14-05-2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 30-08-2019 και ώρα 15:00


Αναλυτική πληροφόρηση στον σύνδεσμο:

http://www.epirussa.gr/index.php/pro/2019-01-11-07-41-23

www.agrotikianaptixi.gr

 

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί  από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – σύμφωνα με ανακοίνωσή του - προκηρύσσει εκ νέου τιςπαρακάτω   δράσεις,   προκειμένου   να   δώσει   ώθηση   στην   ανάπτυξη  της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120εκατ. ευρώ.