Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

  

e-business

 

Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση αφορά την ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e επιχειρήσεων ) ΙΙ » είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν ( e - Business ) ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Της εξωστρέφειας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
   Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
   Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
   Υγεία και ευεξία
Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:
Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡ
OΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
   Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
   Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
   Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
   Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
   Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
   Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
   Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «SoftwareasaService», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
   Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
   Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
   Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

3. 
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
   Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
   Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
   Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
   Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
   Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
   Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

 

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

   Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έναρξη υποβολής Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

E - mail info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

 

 

 

Το ύψος της επιδότησης των δικαιούχων θα εξαρτάται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, καθώς το νέο «Εξοικονομώ» θα έχει 7 εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο ποσοστό επιδότησης το 60% - 70% των επιλέξιμων δαπανών - χωρίς όμως το ποσό να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Στις επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα. Οποίος επιδιώξει να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ή την επικαρπία και να προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση ότι είναι η κύρια ή η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση και να μπουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν πάρει πιστοποιητικό από ενεργειακούς επιθεωρητές 

 

Ποιες δαπάνες καλύπτονται:

  • Η αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
  • Η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά.
  • Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς να καλύπτονται οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.). Για να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες -π.χ. λέβητας με ανεπανόρθωτες φθορές- πρέπει να πιστοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση και εκπομπή καυσαερίων.
  • Η αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (ηλιακά συστήματα).

 

Ποσοστά επιχορήγησης

 

 

Κατηγορία

Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000

έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%

 

   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

E-mailinfo@anaptyxis.net

Facebook Page: www.facebook.com/omilosanaptyxis

Προκήρυξη νέου προγράμματος του Αναπτυξιακού νόμου

Προκήρυξη νέου καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και νέα παράταση στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

 

https://www.ependyseis.gr/news/anakoinosi_prokirixis_170519.pdf