Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Παράταση Προγράμματος: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών"


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο  Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  και των ΠΕΠ  των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 24:00 (24:00μμ) ώρα της 2ης Απριλίου 2012 (02-04-2012). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...

Εναλλακτικός Τουρισμός - Παράταση

Παράταση έως 15 Φεβρουαρίου στις ηλεκτρονικές υποβολές της δράσης "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Περισσότερα...

Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης


Στις 30/01/12 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειας και Δικτύωσης» - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, το οποίο αφορά σχήματα συνέργειας - δικτύωσης που λειτουργούν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερα...