Ερευνα

Αναλυση

Ιδεα

Αναπτυξη


Εναλλακτικός Τουρισμός - Παράταση

Παράταση έως 15 Φεβρουαρίου στις ηλεκτρονικές υποβολές της δράσης "Εναλλακτικός Τουρισμός".

Περισσότερα...

Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης


Στις 30/01/12 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειας και Δικτύωσης» - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, το οποίο αφορά σχήματα συνέργειας - δικτύωσης που λειτουργούν κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών


H εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ", σας ενημερώνει σχετικά με την έναρξη του νέου προγράμματος με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών". Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 180.000,00  με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται σε έως 70%.

Περισσότερα...