Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας για χρήση του εφυούς συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η πρωτοτυπία του εν λόγω λογισμικού έγκειται στην ικανότητά του να εκπαιδεύεται από πραγματικά δεδομένα και να υπολογίζει το ρίσκο της επένδυσης μιας τουριστικής επένδυσης. Από μόνο του ως προϊόν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για συμβούλους επιχειρήσεων, εταιρίες μελετών, κατασκευαστικές αλλά και για ιδιώτες που έχουν σκοπό την επένδυση στον τουριστικό τομέα.

Η εταιρεία μας μελετά την συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων.

Αν παρέχετε συμβουλές επενδυτικών σχεδίων, αν είστε γραφείο μελετητών και σας ενδιαφέρει η συνεργασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

synergasia